Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı

 

Belgelendirmenin

Amacı

Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçılarının belgelendirilmesi süretiyle, içinden tehlikeli gaz geçen tesisatların kalitesini, güvenliğini ve sağlamlığını garanti altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.

SINAV SORULARININ HANGİ KONULARDAN ÇIKACAĞI (Sınavın Standardı)

11UY0034-3 rev.02-Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği
11UY0034-4 rev.02-Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

"Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve "İş Güvenliği" için sayfa 11, "Meslek Bilgisi" için sayfa 14-22 ve PE Malzeme Grupları için:24 vd. deki konulara çalışınız)

Telefon Numaramız (0216)  574 66 46

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

* PE Eğitim Sertifikası veya en az iki yıllık tecrübe (yazı)

* Kimlik Fotokopisi

* Ücret Dekontu

* MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Kurs Şartı Yoktur

Tecrübe Yazısı

Sadece eğitimlerinin ve/veya önceki çalışmalarının, planlanan deney geçmeyi muhtemel kılacağını gösteren kaynakçıların deneye girmesine izin verilebilir. Kural olarak aşağıdaki şartların birinin karşılanması bunun için yeterlidir:

-Plâstik işçisi olarak çıraklığın tamamlanması veya

-Doğal gaz polietilen boru kaynakçısı olarak en az iki yıl tecrübe (şirket sertifikası), veya

-Doğal gaz polietilen boru kaynakçılar için nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim kursunun tamamlanması.

Sınav Yeri

Bireysel Başvurularda BELGETÜRK- İstanbul,

10 Kişiden fazla toplu başvurularınızda ise ŞANTİYENİZ/FABRİKANIZ ’da sınav yapılır.

Soru Sayısı

Teorik: Teorik: İş Güvenliğinden 8 Soru, Meslek Bilgisinden en az 20 Soru, 09UY0001-3/A2: en az 10 soru, Seçmeli Birimlerden: en az 5 er soru

Uygulama: 1 adet EN 13067 standardına göre Uygulama 

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan        : %70 , Ayrıca her bir yeterlilik birimininden elde edilen teorik sınav puanlarının ortalamasının ve seçmeli birimlerin notunun en az %80 olması gerekmektedir.

Uygulama Sınavından    : EN 13067 ye uygun olmalı 

Açıklamalar

Uygulama Sınavında adaya EN 13067 standardına göre kaynak yaptırılır. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Yazılı sınavda soru başına ortalama 2 dakika süre verilir. Değerlendirmede yanlış cevaplar dikkate alınmayarak puanlama doğru cevaplar üzerinden yapılır

Belgenin Gözetimi

Belge sahibinin gözetimi;

a) Kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara vermeksizin sürdürdüğünü,

b) Kaynakçının, yeterlik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olarak çalıştığını,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisini, kaynak yapma aralığı, belge geçerlilik süresince yapmış olduğu kaynak sayısı vb. bilgileri doğrulamak/elde etmek amacıyla yapılır.

Gözetim faaliyeti için değişik metotlar uygulanabilir. Örneğin; • Kaynakçının çalıştığı iş yerinden yılda bir kez yazılı veya sözlü bilgi istenmesi (Belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği bir gözlemci iş yerini ziyaret edebilir.), • Anket yapılması, • Kaynakçı serbest çalışıyorsa iş yaptığı kişilerden bilgi alınması, • Kaynakçı hakkındaki şikâyetlerin toplanması ve değerlendirilmesi.

Belgenin Geçerlilik Süresi

2 Yıldır.

Belgenin Yenilenmesi

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması durumunda (madde 13de belirtilen şartların sağlanması koşuluyla); İlk 2 yıllık sürenin bitiminden önce belgeli kişinin yaptığı kaynakların kalitesine ilişkin kabul edilebilir bir kanıtın belgelendirme kuruluşuna sunulması ile kişinin belgesinin süresi 2 yıl daha uzatılır. Kabul edilebilir kanıt; kaynakçının yaptığı kaynaklara ilişkin kaynakçının yaptığı işleri denetleyen tarafsız bir gözetimcinin (inspektörün) veya belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen bir gözetmen nezaretinde bir kaynak numunesi hazırlatılması ve bu numunenin belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen bir test merkezinde muayene edilmesi ve raporlanması halinde ve rapor sonuçlarının Ek-4’de tanımlanan ölçütlere uygun bir değerlendirici tarafından incelenerek uygun bulunması halinde uzatma işlemi yapılabilir. Bu şartların sağlanamadığı durumlarda uzatma yapılabilmesi için kaynakçının pratik sınava alınması gerekir.

 

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 4 yıl sonra) kaynakçı tekrar teorik ve pratik sınava girmelidir. Belge geçerlilik süresi aşağıda belirtilen şartlara göre belirlenir.

a) Yeniden belgelendirme sınavı, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde yapılırsa, yeni belgenin geçerli olduğu tarih önceki belgenin geçerliliğinin bittiği tarihte başlar.

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.