Endüstriyel Doğalgaz Mühendis Yeterlilik

Belgelendirmenin Amacı: Makine Mühendislerinin belgelendirilmesi süretiyle, içinden tehlikeli gaz geçen hatların ve endüstriyel tesisatlarının kalitesini ve güvenliğini temin edecek unsurlardan biri olan proje yapan personelin nitelendirilmesidir.   

 

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Fotoğraf
3. Sınav ücreti dekontu 
4. Makine Mühendisi Diploması

5. Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yeterlilik Belgesi

6. İki günlük kurs belgesi ( Daha önce bu alanda çalışmış veya yetki belgesi almış tecrübeli kişilerden talep edilmemektedir)

Aday sınavlarda Nüfüs Cüzdanını yanında bulundurmalıdır.

 

Tecrübe Önşartı: Tecrübe önşartı yoktur.

Eğitim Önşartı: Makina Mühendisi olması gerekmektedir. Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme aşamasını tamamlamış olmalıdır. 

Kurs Önşartı: Daha önceden Endüstriyel tesisatlar konusunda yetki belgesi olmayan Mühendisler için 2 günlük kursa katılmaları gerekmektedir. 

    
Belgenin Geçerlilik Süresi: 
4 yıldır.

a) Her yıl proje kapağı istenmektedir.

b)4 yılın sonunda ise, yazılı sınava girmektedir.

 

Sınav Konuları:

-Temel doğal gaz bilgisi

-Doğalgaz iç tesisat yönetmeliği ve teknik şartname bilgisi (iç tesisat uygulama kuralları)

-Gaz tüketim cihazları ve yerleşim kuralları.

-Doğalgaz tesisatı boru çapı hesap kriterleri.

-Sayaçlar ve seçim kriterleri.

-Proje hazırlama ve çizim esasları

ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİM:

-Endüstriyel uygulamalar için hesaplamalar

-Endüstriyel uygulamalar için doğalgaz istasyonları

-Endüstriyel uygulamalar için gaz tüketim cihazları

 
Başarı Notu: Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli en az 20 soru sorulur ve başarı notu en az %70 dır. Ayrıca bir adet proje hesaplama uygulama sorusu verilmektedir.Uygulama Sınavında mühendise bilgilerini uygulayabildiğini göstereceği bir tesisat proje sorusu verilir ve başarı notu en az %70 dir.

Her iki sınavdan da başarılı olma şartı bulunmaktadır. Sınavın herhangi bir bölümünden (T1, P1) başarısız olanların başarılı olduğu bölüm/bölümlerden muafiyeti 1 yıldır. Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 4 defa başarısız olan yeni bir sınav başvurusu için tekrar aynı eğitimden geçmelidir.

 

Soru başına en az 2 dakika süre verilecektir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sınav eğitim araçlarına erişim olmaksızın ara verilmeden yapılmalıdır.

  
Pratik Sınavda Kullanılan Malzemeler ve Yapılacak İşlemler:  

Hesap makinesi, kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi

 

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi:

 En geç 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.