Hakkımızda

BELGETÜRK’ÜN VİZYONU

Bir gün gelecek, dünyanın en büyük belgelendirme kuruluşu ülkemizin bir kuruluşu olacak...

 

BELGETÜRK’ÜN MİSYONU

Misyonumuz, kaliteliyi kalitesizden, başarılıyı başarısızdan ayırıp belgelendirmek, böylelikle insanları iyi, sağlam ve kaliteli olana heveslendirmektir.

 

YASAL TEMELİMİZ

BELGETÜRK kuruluşu 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu ve 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK kanununda tanımlanan bir “Belgelendirme Kuruluşu”dur. Tamamen tarafsız ve bağımsız üçüncü taraf (third party) kuruluştur. T.C. Çalışma Bakanlığı-Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş 2 nolu Yetkilendirilmiş Belgelendirme kuruluşu Sicil Numarasına haizdir.

 

BELGELENDİRME POLİTİKAMIZ

BELGETÜRK’ün temel belgelendirme politikası, herhangi bir maddi kaygı taşımaksızın ve hiçbir ayırım yapmaksızın sadece hak edene yani kaliteli, güvenli ve uygun olana belge vermektir.

 

BELGETÜRK herkes için adil ve tarafsız olarak aynı belgelendirme kurallarını uygular. Herkese eşit davranır.

 

PERSONEL POLİTİKAMIZ

BELGETÜRK’te teknik bir görev alabilmek için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak gereklidir.

 

PERSONEL YAPIMIZ

BELGETÜRK’te, belgelendirme mesleğinin içinden gelen “muayene hizmetleri ile personel, ürün ve yönetim sistemleri belgelendirmesi” alanında geniş tecrübeye sahip personellerin görev alması, belgelendirme hizmetlerinin bilimsel altyapısı güçlü belgelendirme uzmanları tarafından uluslararası akreditasyon kuruluşlarının kurallarına uygun ve üst düzey kalitede sunulmasını garanti etmektedir.

 

TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK BEYANIMIZ

Belgelendirme talep edene ayırımcılık yapılmayacağı, işlerinin özellikle yavaşlatılmayacağı veya haksız yere hızlandırılmayacağı

 

Belgelendirmeye temel teşkil eden teknik şartların belirlenip başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesinin sağlanacağı

 

BELGETÜRK POLİTİKALARI VE YÖNETİMİN TAAHHÜTLERİ

BELGETÜRK bütün kişi/kuruluşlar için adil ve tarafsız olarak prosedürlerini uygular. Her kişi/kuruluşa eşit ve adil davranır. BELGETÜRK kuruluşu ISO/IEC 17020 ve ISO/IEC 17024 standartlarına aykırı olarak, hizmetlerine erişimi engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamaz.

 

BELGETÜRK kuruluşunda belgelendirme ve muayene politikaları Genel Müdür tarafından oluşturulur ve uygulanmasının takibi yapılır. BELGETÜRK’ün temel muayene ve belgelendirme politikası, herhangi bir maddi kaygı taşımaksızın, kişilerin durumlarını gerçeğe uygun olarak raporlamaktır.

 

BELGETÜRK olarak müşterilerimizin İSTEK VE BEKLENTİLERİNİ yerine getirmek en temel ilkemizdir.

 

Müşteri ihtiyaçları, mevzuatlar ve standardlar çerçevesinde olmak kaydıyla, kendi ihtiyaçlarımızdan önce gelir. BELGETÜRK MÜŞTERİ ODAKLIDIR.

 

Bir müşteri ile SÜREKLİ ÇALIŞMAK BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 

Müşterilerimiz ve personelimiz bizim için EN DEĞERLİ KAYNAKTIR.

 

Personelin SÜREKLİLİĞİ esastır.

 

BELGETÜRK vereceği hizmetlerde SÜREKLİ İYİLEŞTİRME mantığı içerisinde kaliteyi en üst düzeyde tutacaktır.

 

İşlerinde uluslararası ve ulusal STANDARDLARA UYMAYI taahhüt eder.

 

Müşterinin ve Halkın GÜVENİ bizim için esastır.

 

BELGETÜRK bünyesinde kalite politikasının gerçekleştirilmesi, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi ile sağlanır. Personel Belgelendirme ve Muayene Departmanlarında kurulan bu Kalite Yönetim Sistemi ile ISO/IEC 17024 ve ISO/IEC 17020’ün gerekleri yerine getirilmiş olur.

 

BELGETÜRK, faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, kalite politikalarına ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlayacağını; bunun için gerekli tüm önlemleri alacağını ve başlatacağını taahhüt eder. Ayrıca BELGETÜRK Genel Müdürü Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi’ne uyacağını, sistemin en verimli ve etkin şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını TAAHHÜT EDER.

 

 

BELGETÜRK ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ ÜST YÖNETİCİNİN BELGETÜRK GÖREVLİLERİNE TAAHÜTNAMESİ

 

BELGETÜRK'te Genel Müdür olduğum sürece

 

Tüm personele karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,

 

Belgelendirme ve inceleme hizmetleri konusunda tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkilemeyeceğimi,

 

Her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının personelimin kararlarını etkilemesine izin vermeyeceğimi,

 

Uygunluk değerlendirme hizmetlerinin gizliliğini ve tarafsızlığını tehlikeye düşürmeyeceğimi

 

Belgelendirme sürecinde, elde ettiğim bilgileri yetkisiz taraflara açıklamayacağımı,

 

Personelden hiçbir şekilde haksız talepte bulunmayacağımı ve başka tarafların da bulunmasına izin vermeyeceğimi,

 

Personelin, Komite ve Kurul Üyelerinin ticari, mali, idari ve diğer her türlü baskıdan uzak olacak şekilde karar vermesini ve iş yapmasını sağlayacağımı,

BELGETÜRK bünyesinde tarafsızlığın öneminin anlaşılmasını sağlayacağımı, çıkar çatışmalarını yöneteceğimi, muayene ve belgelendirme faaliyetlerinde objektifliği sağlayacağımı,

 

Tüm başvuru sahipleri;  daha önce belge /hizmet verilmiş kişi ve kuruluşlar ile verilmeyenler; arasında adil olmayı sağlayacağımı,

 

BELGETÜRK dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından inceleme ve belgelendirme faaliyetleri sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde Belgelendirme prosedürlerinin yürütülmesini sağlayacağımı,

 

Tüm personelin ilgili uygunluk değerlendirme standardı, ulusal yeterlilikler veya referans dokümanının bütün kurallarına ve BELGETÜRK tarafından belirlenmiş kurallara uymasının garantisi olduğumu,

 

Uygunluk Değerlendirme işlemine tabi olanla şahsımın veya çalışanların son iki yıl içinde ve/veya halen sürmekte olan bir ticari veya herhangi bir çıkar ilişkisi veya akrabalık veya benzeri bir ilişki bulunduğunda ilgili kişi/ kuruluşun uygunluk değerlendirme işlemi veya belgelendirmesinde ilgili çalışana bu süreçte görev verilmeyeceğini,

  

beyan ve taahhüt ederim. 

 

Belgetürk Genel Müdürü

 

 

 

Personel belgelendirme faaliyetleri yapılırken BELGETÜRK, 

 

a) Tarafsızlığın önemini anlamıştır ve buna uygun davranmaktadır.

  

b) Çıkar çatışmalarını yöneten ve bu husustaki potansiyel riskleri ortadan kaldıran bir yapıya sahiptir

 

c) Personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlayacağını taahhüt etmektedir.