İNŞAAT MESLEKLERİ

ÇALIŞMA BAKANLIĞI Mesleki Yeterlilik Kurumu "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" BELGETÜRK tarafından verilmektedir. Teşvik nedeniyle, Belge almaya hak kazanan inşaat ustalarının ücretleri devlet tarafından iade edilmekte olduğundan, MYK Belgeleri masrafsız alınabilmektedir. 25 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Tebliğde belirtilen "MYK Belgeleri"ne sahip olmayan bir  usta hiçbir şantiyede iş yapamaz ve çalıştırılamaz. İster MEB ister İŞKUR, her türlü Kurs bitirme belgeleri ve "geçici ustalık belgeleri" bu çerçevede geçerli bir belge olarak kabul edilmemektedir ve bu tür kurs belgelerine sahip ustaların da MYK Belgesi alması zorunluluğu 6645 sayılı kanun hükmüdür. 

İlgili sınavlar hakkında bilgi almak için aşağıdaki butonlardan mesleğinizi seçerek tıklayınız

Meslekler alfabetik sırayla dizilmiştir.

 
 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Belge Zorunluluğu Kapsamındaki 40 Mesleği Görmek İçin Aşağıdaki Linki tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150525-4-1.pdf