KAYNAKÇILAR

ÇALIŞMA BAKANLIĞI Mesleki Yeterlilik Kurumu "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" BELGETÜRK tarafından verilmektedir. Teşvik nedeniyle, Belge almaya hak kazanan kaynakçıların ücretleri devlet tarafından iade edilmekte olduğundan, MYK Belgeleri masrafsız alınabilmektedir. 25 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Tebliğde belirtilen "MYK Belgeleri"ne sahip olmayan bir kaynakçı hiçbir işyerinde kaynak yapamaz ve çalıştırılamaz. İster MEB ister İŞKUR, her türlü Kurs bitirme belgeleri bu çerçevede geçerli bir belge olarak kabul edilmemektedir ve bu tür kurs belgelerine sahip kaynakçıların da MYK Belgesi alması zorunluluğu kanun hükmüdür. 

 

 Belge almak istediğiniz meslekle ilgili satıra tıklayarak o mesleğin belgelendirme kuralları hakkında bilgi alabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çelik ve Aluminyum Kaynakçıları: 

Kaynakçıların yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve imalatın onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması kaynaklı bir imalatın kalitesini güvence altına alır ve bu işlerde başarının temelidir. İnşaatlar, doğalgaz tesisatları, basınçlı kaplar, çelik konstrüksiyonlar, enerji santrallleri, rafineriler gibi pek çok uygulamada sertifikalı kaynakçı çalıştırılması yasal bir zorunluluk olmaktadır.

  
 

 

 

 

 

Sert Lehimciler: 
Sert lehim kaynak kadar sağlam bir yöntem olmasa da bu işin onaylı sert lehimciler ile ve sert lehim prosedürüne uygun olarak yapılması yapılan işin kalitesi ve güvenliği açısından büyük öneme haizdir.  Ayrıca, sert Lehimler, kaynak kadar olmasa da, çoğu imalatlar için yeterli sağlamlığı garanti edebilmektedir.
 
 
 
Boru Hattı Kaynakçıları: 
Boru hattı yapım işinin teknik ve mali açıdan yükleniciye ve idareye en güven veren aşaması kullanılacak kaynak prosedürlerinin mekanik testlerle ispatlanması ve bu onaylanmış prüsedürleri kullanacak personelin yani kaynakçıların sağlam kaynaklar yapacağından emin olunmasdır.
Boru hattı nihayetinde boruların ucuca kaynaklanması sonucunda oluştuğundan kaynak prosedürünün onaylanması ve sertifikalı kaynakçılar ile boru hattındaki binlerce kaynağın yapılması ortaya çıkan hattın sağlamlığını temin etmektedir.
 
 
 
Çelik Yapı ve Köprü Kaynakçıları:
Çelik Yapı veya köprü yapımı işinde çalışan kaynakçıların yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve imalatın onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması yapının sağlamlığını güvence altına alır ve bu tür imalat işlerinde başarının temelidir. Çelik yapı imalatçıları da güvenlik açısından en az basınçlı kaplar kadar kaynağın sağlam olmasına önem vermektedirler.
 
 
Sualtı Kaynakçıları: 
Sualtı Kaynakçılarının yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve sualtı kaynaklarının onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması insan ve çevre güvenliği açısından önemlidir.  Pek çok uygulamada sertifikalı sualtı kaynakçısı çalıştırılması yasal bir zorunluluk olmaktadır. Ancak yasal zorunluluğun da ötesinde suyun altında usulune uygun bir kesme veya kaynak işlemi yapmak herşeyden önce kaynağı yapan kişi açısından hayati öneme haizdir