Makine Bakımcısı

 

Belgelendirmenin

Amacı

Makine Bakımcıların belgelendirilmesi suretiyle, Fabrikalarda imalatın sürekliliğini sağlayacak ve iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesi, Bakımda ustalaşmış kişilerin acemilerden ayrılması ve tecrübeli bakımcıların belgelendirilmesidir.

Telefon Numaramız (0216)  574 66 46

SINAV SORULARININ HANGİ KONULARDAN ÇIKACAĞI (Sınavın Standardı)

10UY0002-3 Rev:02 Makine Bakımcısı (Seviye-3) Ulusal Yeterliliği
10UY0002-4 Rev:02 Makine Bakımcısı (Seviye-4) Ulusal Yeterliliği
10UY0002-5 Rev:02 Makine Bakımcısı (Seviye-5) Ulusal Yeterliliği

"Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve örneğin "İş Güvenliği" için sayfa 6, 'Kalite Yönetimi' için sayfa 9 ve "Meslek Bilgisi" için sayfa 12,13,15,16,18,19 daki konulara çalışınız)

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

* Kimlik Fotokopisi

* Ücret Dekontu

* MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Kurs Şartı Yoktur

Tecrübe Yazısı

Ulusal Yeterlikte Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

Sınav Yeri

Bireysel Başvurularda BELGETÜRK- İstanbul,

10 Kişiden fazla toplu başvurularınızda ise ŞANTİYENİZ/FABRİKANIZ ’da sınav yapılır.

Soru Sayısı

Teorik: Soru başına 1.5 dakika,  İş Güvenliğinden en az 10 Soru, Kalite Yönetiminden en az 5 soru, B1, B2, B3 Seçmeli Birimlerden toplam en az 30 soru

Uygulama: 1 adet Uygulama Sorusu

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan        : Zorunlu Birimlerden %60 , Seçmeli Birimlerden en az %70 almalısınız

Uygulama Sınavından    : Seçmeli Birimlerin Uygulamasından en az %70 almalısınız

Açıklamalar

- Adaylar teorik ve uygulamalı performansa tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

- Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

- Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

Belgenin Gözetimi

Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

Belgenin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

Belgenin Yenilenmesi

Belgenin geçerlilik süresi sonunda aday, tüm yeterlilik birimlerini kapsayacak şekilde “Belge Yenileme Sınavı” na girer. a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.
b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.