Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü

Belgelendirmenin

Amacı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal levha/sac malzemeleri kesme, bükme, eğme gibi şekil verme işlemlerini makineler yardımı ile yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün , sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme-değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal levha işleme tezgâhlarında çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır. 

SINAV SORULARININ HANGİ KONULARDAN ÇIKACAĞI (Sınavın Standardı)

12UY0087-4 Rev:00 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü (Seviye-4) Ulusal Yeterliliği

"Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve "İş Güvenliği" için sayfa 3-7, "Meslek Bilgisi" için sayfa 9-23 deki konulara çalışınız)

Telefon Numaramız (0216)  574 66 46

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

* Kimlik Fotokopisi

* Ücret Dekontu

* MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Kurs Şartı Yoktur

Tecrübe Yazısı

Ulusal Yeterlikte Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

Sınav Yeri

Bireysel Başvurularda Sınav Merkezimiz: BELGETÜRK 

8 Kişiden fazla toplu başvurularınızda ise çalıştığınız fabrikada sınav yapılır.

Soru Sayısı

Teorik: A1, A2, A3 birimlerinden en az 4 er Soru, Seçmeli Meslek Bilgisinden en az 15 er Soru

Uygulama: Sadece seçmeli birimlerde 1 adet Uygulama Sorusu

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan         :  A1, A2, A3 Zorunlu birimlerinden en az %70, Meslek Bilgisi Seçmeli birimlerinden en az %60 almalısınız

Uygulama Sınavından    : Sadece seçmeli birimde uygulama sınavı vardır ve Tüm başarım ölçütlerini uygulamalısınız

Açıklamalar

 Çoktan seçmeli sorularda soru başına 2 dakika süre verilir. (T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir.  P1 sınavında başarısızlık durumunda 6 ayı geçmemesi kaydıyla daha önce başarılı olunan öğrenme çıktıları değerlendirmede kapsam dışına çıkarılarak, yalnızca başarısız olunan öğrenme çıktıları değerlendirilebilir Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. 1 yıldan fazla ara verilirse her iki bölümden tekrar sınava girilir.

Belgenin Gözetimi

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.   

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi

Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin yeterlilik belgesi, belge sahibinin 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek,  çalışmanın belgelenememesi halinde performans ve teorik sınavlarda başarılı olunması şartıyla 5 yıl uzatılır.  
İkinci 5 yılın sonunda teorik ve performans sınavlarına girilerek uzatma yapılır. 

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.