Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Belgelendirmenin

Amacı

Ülkemizde, çelik ve alüminyum malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; 

•    Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•    Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•    Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

SINAV SORULARININ HANGİ KONULARDAN ÇIKACAĞI (Sınavın Standardı)

12UY0053-3 Rev 02 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye-3) Ulusal Yeterliliği

12UY0053-4 Rev 03 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye-4) Ulusal Yeterliliği

"Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve "İş Güvenliği" için Seviye 3 olanlar sayfa 5, Seviye 4 olanlar sayfa 4, "Meslek Bilgisi" için seviye 3 olanlar sayfa 8-31 deki, seviye 4 olanlar ise sayfa6-26 daki  tablolarda belirtilen konulardan sadece kendi kaynak yönteminizle ilgili sayfaya bakınız ve çalışınız. Diğer sayfalardaki tablolar sizinle alakalı değildir.)

Telefon Numaramız (0216)  574 66 46

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

* Kimlik Fotokopisi

* Ücret Dekontu

* MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Kurs Şartı Yoktur

Tecrübe Yazısı

Ulusal Yeterlikte Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

Sınav Yeri

Bireysel Başvurularda Sınav Merkezimiz: BELGETÜRK 

10 Kişiden fazla toplu başvurularınızda ise çalıştığınız fabrikada veya şantiyenizde sınav yapılır.

Soru Sayısı

Teorik: İş Güvenliğinden en az 10 Soru, Meslek Bilgisinden en az 10 soru

Uygulama: 1 adet Uygulama Sorusu

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan         : İş Güvenliği-A1 den en az %60 ve Meslek Bilgisinden en az %50 almalısınız

Uygulama Sınavından    : %80 almalısınız ve ayrıca seviye 3 olanlarISO 9606 yaş seviye 4 olanlar ise ISO 14732 ye uygun kaynak yapmalıdır.

Açıklamalar

Çoktan seçmeli sorularda soru başına 2 dakika süre verilir. (T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. 

Belgenin Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, Seviye 3 olanlarda TS EN ISO 9606-1/9606-2’de , Seviye 4 olanlarda ise ISO 14732 Madde 5.2 de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.  
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. 

Belgenin Geçerlilik Süresi

TS EN ISO 9606-1/9606-2’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre

Seviye 3 olanlarda 2 yıl veya 3 yıl,

Seviye 4 olanlarda 3yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir. 

Belgenin Yenilenmesi

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1/9606-2’de belirtildiği üzere aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a)    Belge geçerlilik süresi Seviye 3 olanlarda 3 yıl ve Seviye 4 olanlarda 6 yıl olanlar için; Bu sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek bel-gelendirilir.
b)    Belge geçerlilik süresi Seviye 3 olanlarda 2 yıl ve Seviye 4 olanlarda 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi Seviye 3 olanlarda  2 yıl , Seviye 4 olanlarda 3 yıl daha uzatılır. 

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.