Plastik Kaynakçısı

 

Belgelendirmenin

Amacı

Plastik Kaynakçılarının belgelendirilmesi suretiyle,  tesisatların kalitesini, güvenliğini ve sağlamlığını garanti altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

SINAV SORULARININ HANGİ KONULARDAN ÇIKACAĞI (Sınavın Standardı)

09UY0001-3 rev.01- Plastik  Kaynakçısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

"Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve "İş Güvenliği" için sayfa 12, "Meslek Bilgisi" için sayfa 14, 16 vd. deki konulara çalışınız)

Telefon Numaramız (0216)  574 66 46

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

*** Kimlik Fotokopisi

*** Eğitim Sertifikası (polietilen kaynakçılar için nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim kursu) □ veya Tecrübe Yazısı (polietilen kaynakçısı olarak en az 2 yıl çalışmış olduğunu gösteren şirket yazısı)

***Ücret Dekontu

*** MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Tecrübe Ön Şartı

Tecrübe Şartı Yoktur

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Sadece eğitimlerinin ve/veya önceki çalışmalarının, planlanan deney geçmeyi muhtemel kılacağını gösteren kaynakçıların deneye girmesine izin verilebilir. Kural olarak aşağıdaki şartların birinin karşılanması bunun için yeterlidir:

- Plâstik işçisi olarak çıraklığın tamamlanması veya

- Plastik kaynakçısı olarak en az iki yıl tecrübe (şirket sertifikası), veya

- Plastik kaynakçılar için nitelik belirleme deneyine hazırlık için teknik ve uygulamalı eğitim kursunun tamamlanması.

Sınav Yeri

Bireysel Başvurularda BELGETÜRK- İstanbul,

10 Kişiden fazla toplu başvurularınızda ise ŞANTİYENİZ/FABRİKANIZ ’da sınav yapılır.

Soru Sayısı

Teorik: İş Güvenliğinden en az 5 Soru, Meslek Bilgisinden en az 10 Soru, seçmeli birimlerden en az 5 soru

Uygulama: Uygulama Sınavında adaya EN 13067 standardına göre kaynak yaptırılır

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan        :en az %70 almalısınız ve her bir yeterlilik biriminden elde edilen teorik sınav başarı puanlarının ortalamasının en az %80 olması gerekir.

 

Uygulama Sınavından    : (P1) İşle İlgili Uygulama Örneği Yaptırma TS EN 13067 standardı çizelge 1 ve çizelge 2’de belirtilen parametreler ve standartlarda bir deney numunesi üzerinde uygulama yaptırılır. Kaynak yaparken adayın performansı ve kaynak yaptığı numune analiz edilir ve değerlendirilir. Başarı Ölçütü: 1.Kaynak uygulama esnasındaki performansın yeterli olması (deney sonlandırmayı gerektirecek bir hata yapılmamış olması). 2.Kaynak numune ve örneğinin gözle inceleme ve muayene sonuçlarının ilgili standartlarda belirtilen kabul kriterlerini sağlaması (TS EN 13067 ve Gözle muayene için EN 13100-1, Eğme deneyi için EN 12814-1,Çekme deneyi için EN 12814-2 ve Sıyırma deneyi için EN 12814-4.) 8 c) Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar Uygulama sınavı için deney ve muayeneye ilişkin TS EN 13067’de belirtilen tüm şartlar sağlanmalıdır. Deney numunesini tamamlamak için adayın kullanacağı süre imalât şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir

Açıklamalar

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için; A grubu yeterlilik birimlerinin tamamından ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması gereklidir.

Çoktan seçmeli sorularda soru başına 2 dakika süre verilir. Adayın söz konusu bir yeterlilik biriminden başarılı sayılması için Teorik ve Pratik sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda mesleki eğitim programlarına devam etmesi zorunludur.

Belgenin Gözetimi

Belge sahibinin gözetimi;

a) Kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara vermeksizin sürdürdüğünü,

b) Kaynakçının, yeterlik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olarak çalıştığını,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisini, kaynak yapma aralığı, belge geçerlilik süresince yapmış olduğu kaynak sayısı vb. bilgileri doğrulamak/elde etmek amacıyla yapılır.

 Gözetim faaliyeti için değişik metotlar uygulanabilir. Örneğin; • Kaynakçının çalıştığı iş yerinden yılda bir kez yazılı veya sözlü bilgi istenmesi (Belgelendirme kuruluşunun görevlendirdiği bir gözlemci iş yerini ziyaret edebilir.), • Anket yapılması, • Kaynakçı serbest çalışıyorsa iş yaptığı kişilerden bilgi alınması, • Kaynakçı hakkındaki şikâyetlerin toplanması ve değerlendirilmesi.

Belgenin Geçerlilik Süresi

2 yıldır. Yeterlilik belgesinin süresi, sınavın başarı ile tamamlandığı tarihte başlar. Belge, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:
a) Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir. 
b) Kaynakçının beceri ve bilgisini sorgulamak için özel bir sebep olmamalıdır. 
c) İmalatçı her yıl, kaynakçının niteliğinin verilen yeterlilik sınav belgesi altındaki teknik şartlara uygun olduğunu belirlemelidir.

Belgenin Yenilenmesi

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması durumunda (madde 13de belirtilen şartların sağlanması koşuluyla); İlk 2 yıllık sürenin bitiminden önce belgeli kişinin yaptığı kaynakların kalitesine ilişkin kabul edilebilir bir kanıtın belgelendirme kuruluşuna sunulması ile kişinin belgesinin süresi 2 yıl daha uzatılır. Kabul edilebilir kanıt; kaynakçının yaptığı kaynaklara ilişkin kaynakçının yaptığı işleri denetleyen tarafsız bir gözetimcinin (inspektörün) veya belgelendirme kuruluşu tarafından görevlendirilen bir gözetmen nezaretinde bir kaynak numunesi hazırlatılması ve bu numunenin belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen bir test merkezinde muayene edilmesi ve raporlanması halinde ve rapor sonuçlarının Ek-4’de tanımlanan ölçütlere uygun bir değerlendirici tarafından incelenerek uygun bulunması halinde uzatma işlemi yapılabilir. Bu şartların sağlanamadığı durumlarda uzatma yapılabilmesi için kaynakçının pratik sınava alınması gerekir. 
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 4 yıl sonra) kaynakçı tekrar teorik ve pratik sınava girmelidir. Belge geçerlilik süresi aşağıda belirtilen şartlara göre belirlenir. 
a) Yeniden belgelendirme sınavı, belgenin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde yapılırsa, yeni belgenin geçerli olduğu tarih önceki belgenin geçerliliğinin bittiği tarihte başlar. 

b) Yeniden belgelendirme sınavı, belgenin geçerlilik süresinin sona erme tarihinden 3 ay sonra yapılırsa, yeni belgenin geçerlilik süresi yeniden belgelendirme sınavının yapıldığı tarihte başlar

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.