Anketimiz

Başvuru Değerlendirme Hızı
Kötü Orta İyi Çok İyi
Ücretler
Kötü Orta İyi Çok İyi
Ön Şartların Ağırlık Derecesi
Kötü Orta İyi Çok İyi
Sınavın İstenilen Tarihte Yapılması
Kötü Orta İyi Çok İyi
Belgenin Verilme Süresi
Kötü Orta İyi Çok İyi
Genel Memnuniyet
Kötü Orta İyi Çok İyi
Teknik Değerlendirmenin Yeterliliği
Kötü Orta İyi Çok İyi
Diğer(Belirtiniz)
Ad-Soyad