Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı

 

Belgelendirmenin

Amacı

Direnç kaynak Ayarcılarının belgelendirilmesi suretiyle, kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.  

SINAV SORULARININ HANGİ KONULARDAN ÇIKACAĞI (Sınavın Standardı)

11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Rev:03 (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği

"Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve "İş Güvenliği" için sayfa 4, Doğalgaz Teknik Esasların için sayfa 6, "Meslek Bilgisi" için sayfa 9 vd. deki konulara çalışınız)

Telefon Numaramız (0216)  574 66 46

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

* Kimlik Fotokopisi

* Ücret Dekontu

* MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Kurs Şartı Yoktur

Tecrübe Yazısı

Ulusal Yeterlikte Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

Sınav Yeri

Bireysel Başvurularda BELGETÜRK- İstanbul,

10 Kişiden fazla toplu başvurularınızda ise ŞANTİYENİZ/FABRİKANIZ ’da sınav yapılır.

Soru Sayısı

Teorik: İş Güvenliğinden en az 10 Soru, Doğalgaz Teknik Esaslarından en az 10 soru, Meslek Bilgisinden 10 Soru

Uygulama: ISO 9606-1 standardına göre 1 Soru

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan         : A1-A2:%60,  Diğer birimlerden %50 almalısınız

Uygulama Sınavından    : ISO 9606-1 e uygun ve en az %80

Açıklamalar

Uygulama standardı ISO 9606-1'dir ve adaya bu standarda göre kaynak yaptırılır. Yapılan kaynağın sonucu ıso 9606-1 e uygun olmalıdır. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır.   Yazılı sınavda soru başına ortalama 2 dakika süre verilir. Değerlendirmede yanlış cevaplar dikkate alınmayarak puanlama doğru cevaplar üzerinden yapılır

Belgenin Gözetimi

6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması

Belgenin Geçerlilik Süresi

3 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)’da belirtilen ve aşağıda tanımlanan yöntem ile değerlendirmeye tabi tutulur. Belge geçerlilik süresi olan 3 yıl sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.